چند کلمه در مورد ما


مجموعه ایست از درمانگاه های فوق تخصصی گوش ، گلو و بینی و جراحی سرو گردن و جراحی قاعده جمجمه به انضمام درمانگاه های تخصصی وابسته مانند کلینیک خواب ، کلینیک مغز و اعصاب ،رادیوتراپی ، جراحی ماگزیلو فاسیال ،پروتز های سر و صورت ، کلینیک بیماریهای گوارش و غیره ،همچنین رشته های پاراکلینیک وابسته مانند پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال ، رادیولوژی ، ادیولوژی ،گفتار درمانی و ............. که اکثرا موجود بوده یا در برنامه راه اندازی قراردارند

مدیریت کلینیک دانش

دکتر مجتبی محمدی اردهالی

مدیرعامل کلینیک دانش - موسس

بادرجه استادی در دانشگاه علوم پزشكي تهران به انجام تحقیقات علمی ودرمان بیماران مشغول میباشد

...بیشتر بدانید

دستاوردهای ما


کلینیک های چند تخصصی

شورای چند تخصصی (کمیسیون )

پلاستیک بینی فک وصورت

پذیرش الکترونیکی بیماران

همکاران ما


دکتر سید هادی صمیمی اردستانی
هادی صمیمی اردستانی

متخصص و جراح گوش و حلق و بينی و قاعده جمجمه

بیشتر بدانید
خسرو صادق نیت حقیقی
خسرو صادق نیت حقیقی

متخصص طب کار

بیشتر بدانید
محسن شریفی
محسن شریفی

جراح گوش و حلق و بینی

بیشتر بدانید
دكتر سید مهدی صمیمی اردستانی
سید مهدی صمیمی

دكتری تخصصی روانپزشكی

بیشتر بدانید