• گوش و حلق و بینی
  •      
  • روانپزشک
  • داخلی و گوارش
  • مغز و اعصاب
  • ارتوپدی
  • خواب و بیماریهای وابسته
  • زنان و زایمان
  • عینک سازی
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10:00
11:00
هادی صمیمی اردستانی

جراح گوش و حلق و بینی و قاعده جمجمه

(10 - 13) ساعت


11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
گیلدا گیوه چی
گیلدا گیوه چی

جراح گوش و حلق و بینی و زیبایی

(16 - 19) ساعت


دکتر رضا بدیعی
رضا بدیعی

فوق تخصص گوش و حلق و بینی

(17 - 20) ساعت


16:00
17:00
مجتبی محمدی اردهالی

جراح گوش و حلق و بینی و پلاستیک صورت و گوش

(16 - 20) ساعت

هادی صمیمی اردستانی

جراح گوش و حلق و بینی و قاعده جمجمه

(16 - 20) ساعت

گیلدا گیوه چی
گیلدا گیوه چی

جراح گوش و حلق و بینی و زیبایی

(16 - 19) ساعت


ذوالفقاری

فوق تخصص گوش و حلق و بینی

(16 - 20) ساعت

دکتر مجتبی محمدی اردهالی
مجتبی محمدی اردهالی

جراح گوش و حلق و بینی و پلاستیک صورت و گوش

(16 - 20) ساعت


دکتر شیما ارسطو
شیما ارسطو

فوق تخصص گوش و حلق و بینی و سینوس

(17 - 20) ساعت


دکتر رضا بدیعی
رضا بدیعی

فوق تخصص گوش و حلق و بینی و سینوس

(17 - 20) ساعت


هادی صمیمی اردستانی

جراح گوش و حلق و بینی و قاعده جمجمه

(16 - 20) ساعت


ذوالفقاری

فوق تخصص گوش و حلق و بینی

(16 - 20) ساعت

17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16:00
17:00
مهدی صمیمی اردستانی

روانپزشک

(16 - 22) ساعت


مهدی صمیمی اردستانی

روانپزشک

(16 - 22) ساعت


فریده سلیمانی
فریده سلیمانی

روانشناس مشاور سلامت و روان

(16 - 18) ساعت


مهدی صمیمی اردستانی

روانپزشک

(16 - 22) ساعت


مهدی صمیمی اردستانی

روانپزشک

(16 - 22) ساعت


فریده سلیمانی
فریده سلیمانی

روانشناس مشاور سلامت و روان

(16 - 18) ساعت


17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00
21،00
22،00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16:00
17:00
دکتر حمیدرضا وزیری
حمیدرضا وزیری

متخصص داخلی و گوارش

(16 - 20) ساعت


17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
17:00
18:00
دکتر موسی رضا انبارلویی
موسی رضا انبارلویی

فوق تخصص مغز و اعصاب

(17 - 20) ساعت


دکتر فاطمه دهقان
فاطمه دهقان

متخصص مغز و اعصاب

دکتر موسی رضا انبارلویی
موسی رضا انبارلویی

فوق تخصص مغز و اعصاب

(17 - 20) ساعت


18:00
19:00
19:00
20:00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
18:00
19:00
دکتر شهره رمزی
محمودی

متخصص ارتوپدی

(18 - 20) ساعت


دکتر شهره رمزی
محمودی

متخصص ارتوپدی

(18 - 20) ساعت


19:00
20:00
20:00
21:00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
18:00
19:00
خسروی فر
خسروی فر

فلوشیپ خواب

(18 - 20) ساعت


خسروی فر
خسروی فر

فلوشیپ خواب

(18 - 20) ساعت


19:00
20:00
20،00
21،00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16:00
17:00
دکتر یاسرین برنگی
یاسرین برنگی

متخصص چشم

(16 - 18) ساعت


17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
ساعت ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
17:00
18:00
دکتر الهه عبدی
عینک سازی

کلینیک عینک سازی

(17 - 20) ساعت


دکتر الهه عبدی
عینک سازی

کلینیک عینک سازی

(17 - 20) ساعت


دکتر الهه عبدی
عینک سازی

کلینیک عینک سازی

(17 - 20) ساعت


18:00
19:00
19:00
20:00
20،00
21،00